Onaj koji želi do kuće u Džennetu neka ustraje u…

Onaj ko želi kuću u Džennetu, neka ustraje u obavljanju sunnet-namaza!
“Ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata, bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Muslim)
Riječ je o pritvrđenim sunnetima:
– dva rekata sunneta prije sabahskog farza,
– četiri rekata sunneta prije i dva poslije podnevskog farza,
– dva rekata sunneta poslije akšamskog farza,
– dva rekata sunneta poslije jacijskog farza.

#Lijepa_riječ