OBLAK KOJI ĆE SE POJAVITI U DŽEHENNEMU

Draga moja braćo, Uzvišeni Allah upozorava nas u Svojoj Knjizi na Džehennem. Obavještava nas o džehennemskim patnjama i kaznama od kojih se utrobe cijepaju i srca pucaju. Međutim, sve to Svevišnji Allah čini iz milosti prema nama kako bismo povećali oprez i strah od Džehennema i udaljili se od djela koja vode ka njemu.

Bilježi Ibn Merdevejh od Ja’le b. Munijeta, a on je Ibn Umejje, da je rekao: “Allah će stanovnicima Vatre dati jedan oblak, pa kada oblak naiđe iznad njih, reći će im Uzvišeni: ‘O stanovnici Vatre, ima li nešto da tražite, treba li vam nešto?’ Sjetit će se dunjalučkih oblaka i kiše koja se spuštala iz njih, pa će reći: ‘Gospodaru, tražimo vodu da pijemo!’ Međutim, iz oblaka će im se spuštati okovi, zatim će doći lanci, a zatim na kraju vatrene iskre kojima će potpaliti i rasplamsati Džehennem u kojem se oni nalaze.”

Ahmed i Hakim koji kaže da je hadis vjerodostojan i s njim se slaže i Zehebi.

Portal Svjetlo Dunjaluka