Nevjerovatan kratki eksperiment sa običnom i Zem Zem vodom

“Najbolja voda na licu Zemlje je Zem Zem. U njoj se krije hrana za gladne i lijek za bolesne. (Teberani i Ibn Hibban)