Ne može se klanjati drugi namaz nakon ikindije i sabah-namaza

Ebu Hurejre pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio obavljanje bilo kakvog drugog namaza nakon obavljene ikindija-namaza do zalaska Sunca te nakon obavljenog sabah-namaza do izlaska Sunca.

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, 116