Ne dovodi se u situaciju da tvoja supruga dovi protiv tebe