Namaz je prvo djelo vjernika za koje će biti pitan

Namaz je, također, prvo djelo mu’mina za koje će biti pozvan da položi račun, jer je Poslanik, s.a.v.s., tako rekao: “Prvo za šta će rob biti pitan, jeste namaz. “Opet je rekao: “Kabur je jedna ahiretska stanica. Ko tu lahko položi račun, i ostalo će mu biti lahko.”

Ukoliko ne klanjamo namaz, prva teškoća koja će nas zadesiti u kaburu, bit će zbog toga. Ukoliko tu bude teško, bit će i na Mahšeru i na Siratu. Kakvo će nam biti stanje na mejdanu proživljavanja kada se  Sunce približi na jednu milju od naših glava, na kojem će svako biti zauzet svojim brigama i na kojem će bježati od majke, oca, supružnika i djece?

Preduzmimo odgovarajuće mjere dok još nije došao Dan koji će sigurno doći. Nema nikakve koristi od kajanja na Ahiretu. Pojedini insani, koji će tog dana otvoreno vidjeti da su svoje živote potrošili u prazno, molit će našega Gospodara: “Pošalji nas ponovo na dunjaluk da činimo dobra djela!” Međutim, ova im mogućnost neće biti data, zato jer se dunjalučki ispit održava jednom i bez ponavljanja.

www.putem.islama.com