Nakon 21. marta pasoši postaju prošlost: IDDEEA ima prijedlog za Vijeće ministara

Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) će Vijeću ministara predložiti da se prije isteka ugovora sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica, koji je na snazi do 21. marta, zaključi ugovor o nastavku isporuke.

Isporuka bi se obavljala do okončanja tenderske procedure, izjavio je direktor IDDEEA-e Edim Nesimi.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je i Informaciju o prevazilaženju trenutnog stanja u pogledu osiguravanja pasoških knjižica o kojoj bi ministri Vijeća ministara trebali biti upoznati na narednoj sjednici.

Direktor Nesimi izrazio je nadu da će bh. institucije učiniti sve kako procedura izdavanja pasoša ne bi bila blokirana, a u prilog tome ide i činjenica da će se ova tema naći pred ministrima Vijeća ministara, te pojašnjava da je osnovni problem zastoj u provođenju tendera za nabavku pasoških knjižica.

Tender je raspisan 20. maja 2016. godine, a do ostavljenog roka pristigle su dvije ponude te je 24. augusta donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mülhbauer d.o.o Banja Luka. Na ovu odluku 5. septembra kompanija Gemalto S.A. Meudon Francuska izjavila je žalbu, a 26. oktobra Ured za razmatranje žalbi donio je rješenje kojim se uvažava ta žalba i poništava odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i tenderska dokumentacija. Tender je ponovo raspisan 8. novembra i kompanija Gemalto S.A. Meudon Francuska je ponovo uložila žalbu na tendersku dokumentaciju, a Ured za razmatranje žalbi ponovo je 29. decembra poništio tendersku dokumentacija.

 

“Ponovo ćemo raspisati tender, ali je sada vrlo izvjesno da on ne može biti okončan do 21. marta, do kada imamo ugovor sa sadašnjim dobavljačem. Ono što je sada bitno je da nađemo rješenje kako da se premosti ovaj period od 21. marta do okončanja tenderske procedure”, pojasnio je Nesimi.

Na pitanje kakva je trenutno situacija s knjižicama, direktor IDDEEA-e kazao je da sadašnji način izrade bh. pasoša ne dozvoljava stvaranje zaliha, odnosno pasoška knjižica se pravi tek nakon što građanin na lokaciji za izdavanje pasoša podnese zahtjev.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić ranije je kazao medijima da se ne bi trebalo doći u poziciju kada bi nastao vakuum u kojem neće biti obrazaca pasoša, što bi nanijelo direktnu štetu građanima.

 

(Izvor: Radiosarajevo.ba)