Naklanjavanje namaza propuštenih u prošlosti

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li se mogu i da li smo dužni naklanjati namaze propuštene u mladosti? Da li nam pri tome može pomoći i klanjanje nafila?

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Propuštene namaze treba naklanjati, osim ako je riječ o godinama propuštanih namaza, tada je dovoljno učiniti iskrenu teobu i nastaviti klanjati redovno namaze, uz klanjanje što više nafila, kako bi se bar donekle ublažila i nadoknadila šteta i grijeh zbog propuštenih namaza. Jer obavezivanje na naklanjavanje hiljada namaza predstavlja teškoću za one koji su ih propuštali, a vjera nam nalaže da olakšavamo a ne da otežavamo ljudima. Ali, je svakako bolje da osoba naklanje propuštene namaze. Nema smetnje, dapače, korisno je da osoba uz naklanjavanje propuštenih namaza klanja što više i nafila, jer se grijeh zbog propuštenih namaza ne može u potpunosti sanirati naklanjavanjem, već je uz to potrebna i iskrena teoba.

Islamskazajednica.ba