NAJMRŽI ČOVJEK ALLAHU JE ONAJ KOJI PRETJERUJE U RASPRAVI

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Najmrži čovjek Allahu jeste onaj koji pretjeruje u raspravi.»
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: «Nijedan narod nije zalutao, nakon što mu je Allah dao uputu, a da nisu imali rasprave.» «Neće čovjek upotpuniti svoj iman sve dok ne ostavi raspravu, makar i bio u pravu.»
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: «Allahu je najmrži čovjek koji, svađajući se, prelazi svaku granicu.» Jedne prilike je sjedio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u društvu ashaba gdje je bio i Ebu Bekr, kojeg je neki čovjek počeo vrijeđati i uznemiravati. Ebu Bekr je i prvi i drugi put šutio.
Pošto ga je ovaj čovjek i treći put uvrijedio, on je počeo reagovati, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je odmah ustao da ide.
Tada je Ebu Bekr rekao: «Allahov Poslaniče, da li se na mene ljutiš?» Na što mu je on odgovorio: «Dok je ovaj čovjek tebe vrijeđao a ti šutio, njega je melek, koji je sišao s nebesa, ugonio u laž. Čim si ti počeo reagovati melek je otišao, a šejtan je zauzeo njegovo mjesto. Ja bježim iz ovog društva, jer ne želim sjediti sa šejtanom.»
Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Nije dozvoljeno čovjeku da raskine veze sa svojim bratom duže od tri noći, tako da, kad se sretnu njih dvojica da jedan od drugog okrene glavu. Od njih dvojice je bolji onaj koji prvi pozdravi.»
Rasprava je djelo koje treba izbjegavati čak i onda kada smo u pravu. Svađa proizilazi iz rasprava, što vrlo često rezultira potpunim prekidanjem odnosa, a to je po hadisu zabranjeno duže od tri dana. I jedna i druga su negativne osobine, koje izazivaju mržnju Allaha, džellešanuhu. Danas su mnogo prisutne.
islamzivot