Najbolja dova je na Dan Arefata

“Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prijeme mene jeste: „LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU JUHJI VE JUMITU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.“

Prijevod dove: „Nema Boga osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada sva vlast i sva slava, oživljava i usmrcuje i On je svemoguci! ”

A također se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je kazao:

”Najdraže 4 stvari Allahu su: „SUBHANALLAH, VEL-HAMDULILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER.“

Prijevod: “Hvaljen neka je Allah, i Njemu pripada zahvala, nema istinskog Boga osim Njega, Allah je najveći.“