NA OVAJ DAN JE MELEK DŽEBRAIL PUSTIO SUZU. KOJI SU SE JOŠ DOGAĐAJI DESILI NA DAN JEVME AŠURE?

NA OVAJ DAN JE MELEK DŽEBRAIL PUSTIO SUZU. KOJI SU SE JOŠ DOGAĐAJI DESILI NA DAN JEVME AŠURE?

U utorak inšaAllah pada jewme ašura. Po čemu je ona poznata i kako bi trebali taj dan iskoristiti:

Hvala neka je Allahu, Koji istinsku hvalu i pohvalu zaslužuje, i neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda a.s.

11. oktobra 2016.g. (utorak) je deseti dan mjeseca muahrrema koji poznajemo kao Jevmi Ašura-DAN AŠURE.

Imam El-Kurtubi kaže: “Riječ ‘ašura’ je promjenjeni oblik od arapske riječi ‘aširetun’ što znači “deseti”, zbog veličanja i značaja ovog dana.

Prema mnogim predajama ovaj dan su mnogi narodi, još prije islama, poštovali i obilježavali. Tako su i predislamski Arapi, što svjedoči predaja od Aiše, r.a., obilježavali Ašuru postom kojeg su naslijedili od svojih prethodnika i historija ovog posta, najvjerovatnije datira još od Ibrahima a.s.

Od Aiše, ra, prenosi se da je rekla: ”Kurejšije su postile Ašuru u džahilijjetu, kao što je postio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u džahilijjetu. Kada je došao u Medinu, postio ga je i naredio je da ga drugi poste. Nakon što je strogo propisan post mjeseca ramazana, post Ašure je ostavljen, pa ko je htio, postio ga je, a ko nije htio, nije ni postio.”

U mnogim djelima se navodi da je Allahov Poslanik, Muhammed, a.s., postio deseti dan muharrema još u vrijeme svog boravka u Mekki, prije nego je učinio Hidžru u Medinu.

Prenosi se od Ibn Abbasa,: “Nisam vidio Poslanika, a.s., da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).”

“Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!”

Preporuka je Poslanika, a.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, pa s u predaji navodi: Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, a.s.,: “U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., preselio te godine!”

U Ahmedovoj zbirci se nalazi predaja: “…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh postio…”

Prema predaji koja se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. a kojeg šejh Abdulkader el-Gejlani bilježi u svom djelu „El-Gun-je”, nekoliko značajnih događaja se desilo Božijim Poslanicima na ovaj dan. Evo nekih od tih događaja:

-Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma,

-Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,
-Junusa a.s je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora,

-Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu,
-Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti,

-Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta,

-Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) takođe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina mu Ismaila,

-Ocu Jusufa a.s, Jakubu a.s, povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom,

-Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,

-Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima…

Većinu ovih predaja navodi Taberani u svom “Kebiru”, i po mnogima su ili veoma slabe ili čak izmišljene i krivotvorene.

Nuh, a.s., je, prema nekim predajama, taj dan jeo sa svojim ashabima ono što se na brodu moglo sabrati, mrvice hrane zametnute po brodskim palubama. Eto to im bijaše njihov obrok, njihov iftar toga dana a tradicija spremanja tog jela, kod nas poznata kao hašure, osta do danas. I drugi Allahovi vjerovjesnici kroz hiljade godina imadoše svoje Ašure i svoje hašure. Svakome njihova hašura bijaše kako na jeziku gorka tako u srcu slasna. I Musa pejgamber svoju hašuru sa svojim narodom jeo je toga dana, beskvasni hljeb i gorke trave, na dan kada mu je život visio o koncu, kada se i njemu kao i drugim pejgamberima taj dan vagalo između života i smrti. Hazreti Isaova hašura bila je njegova „Posljednja večera“, njegov zadnji iftar prije nego ga Allah uzdiže na Nebo.

Izvor: medzlis-konjic
Obrada: www.novihorizonti.ba