Mu’min svoju suprugu mu’minku ne smije mrziti

Vjernik ne smije mrziti svoju suprugu

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a. s., rekao:
“Neka vjernik svoju suprugu vjernicu ne mrzi, jer ako ona ima neku osobinu koja mu se ne sviđa, ima drugu koja mu se sviđa!”

Pažnja prema ženama

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, a. s., rekao:
“Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, kada nešto vidi, neka govori ono što je dobro ili neka šuti! Prema ženama se lijepo ophodite! Žena je zaista stvorena od rebra, a ono je na vrhu najiskrivljenije. Ako ga počneš ispravljati, pući će, a ako ga pustiš, ostat će krivo. Prema ženama se lijepo ophodite!”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str.359.