Muftija Zukorlić o Arkanovoj udovici “CECI”

Na prvim direktnim izborima za Nacionalni savjet Bošnjaka koji su održani 6. juna 2010. godine .pojedinačno najveći broj glasova (45—50%) je osvojila Bošnjačka kulturna zajednica na čijem je čelu muftija Muamer Zukorlić.

Državni organi su donijeli odluku o nepriznavanju prava Bošnjačkoj kulturnoj zajednici da samostalno formira Nacionalni savjet jer nije osvojila ukupnu većinu glasova. Uprkos ovoj odluci Bošnjačka kulturna zajednica je proslavila pobjedu i izvršila konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog vjeća koje je na sjednici održanoj 25. jula 2010. godine usvojilo deklaraciju kojom se bošnjački narod proglašava konstitutivnim narodom u Srbiji.

Poslije pobjede na izborima za Nacionalne savjete, Muamer Zukorlić je poručio da je „teritorija Sandžaka slobodna i da više nikad neće biti porobljena“

novihorizonti