MELEK JEDNOG DJETETA – Prelijepa priča koja će vas oduševiti (VIDEO)

Bilo jedno dijete koje se pripremalo da dođe na Svijet.
Jednog dana ono upita Gospodara:
– Gospodaru, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živjeti tamo?
– Od svih meleka izabrao sam jednog za tebe. On će te čekati i štititi.
– Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se.
– Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i bit ćeš sretan.
– Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu, kada ne znam njihov jezik?
– Melek će ti govoriti najljepše i najslađe riječi, koje ćeš moći čuti na Svijetu i pažljivo i sa ljubavlju će te naučiti da pričaš.
– Dobro, Gospodaru, šta ću raditi kada poželim pričati s Tobom?

– Tvoj melek će te naučiti da mi se moliš, šireći svoje ruke.
– Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, ko će me štititi?
– Tvoj će te melek stalno štititi, pa bilo to i po cijenu njego¬vog života.
-Ali ja sam veoma tužan što Te više neću moći vidjeti.
– Tvoj će ti melek uvijek o meni pričati i naučit će te pute¬vima koji vode do mene.
Tada u dženetu/raju nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega.
Dijete shvati da treba da ide i postavi posljed¬nje pitanje:
– Gospodaru, ako sad trebam ići, molim Te reci mi kako se zove moj melek.
– Nije važno kako se zove, ti ćeš ga MAJKO zvati.

https://www.youtube.com/watch?v=zG9-Y2vK-vk

www,novihorizonti.net
pripremio Amir Beširević