MAJKA ZA PRIMJER! ČESTITAMO OVOJ MAJCI! BLAGO NJOJ NA SUDNJEM DANU, IMAT ĆE SE KO ZAUZIMATI ZA NJU:

MAJKA ZA PRIMJER! ČESTITAMO OVOJ MAJCI! BLAGO NJOJ NA SUDNJEM DANU, IMAT ĆE SE KO ZAUZIMATI ZA NJU:

Ova majka je za primjer

Slučaj jedne majke, prenio nam je profesor kiraeta koji radi u jednoj
školi za učenje Kur’ana napamet. Šejh je ispričao sljedeći slučaj: „Dok
sam sjedio u prostorijama škole, došlo mi je dijete i pitalo me da li
može da se upiše u školu kako bi učio Kur’an. Pošto sam vidio da je
malen, počeo sam da ga pitam opća pitanja, jer sam mislio da se dijete
možda i šalilo. Upitao sam ga: ‘Da li znaš nešto napamet od Kur’ana?
Odgovorio je da zna. Onda sam mu rekao: ‘Dobro, hajde nam prouči
nešto iz džuza Amme!’ Nakon što je uspješno proučio, upitao sam ga:
‘A da li znaš možda suru Tebareke?’ Dijete mi je odgovorilo potvrdno.
Onda je proučio tečno suru Tebareke. Začudio sam se, tako malen, a
zna dva džuza napamet.
Zatim sam ga onako, bez nekog određivanja sura, upitao: ‘A da li znaš
slučajno suru En-Nahl?’ Opet mi je odgovorio potvrdno, što je još više
povećalo moje iznenađenje. Da ne bih ispao dosadan, upitao sam ga:
‘Da li znaš napamet suru El-Bekare?’ Dječak je uz osmijeh klimnuo
glavom. Predao sam se i rekao: ‘Dobro, pa ti si izgleda hafiz Kur’ana,
zar ne?’ Dječak reče: ‘Da, jesam hafiz Kur’ana!’
MashaAllah, bio sam zadivljen. Rekao sam da se može upisati, ali da
sutra dođe sa njim njegov otac. Htio sam da ga upoznam, da mu čestitam.
Sutra je došao dječak i njegov otac. Međutim, kad sam ga ugledao,
iznenadio sam se, a on je to moje iznenađenje primjetio. Njegov
otac, barem po izgledu, nije se baš pridržavao sunneta, kao što sam ja
očekivao. Primjetivši moje čuđenje, reče: ‘Znam profesore, niste me
baš ovakvog zamišljali, je li? Ali da ne duljimo, iza ovog mog sina i svog
znanja koje ima, stoji moja žena, koja vrijedi kao hiljadu muškaraca.
Želim da te obradujem brate moj, kod nas u kući imamo još tri sina koji
su takođe hafizi Kur’ana, a naša četverogodišnja kćerka zna do sada
čitav džuz Amme.’
Ostao sam bez teksta, samo sam uspio da upitam: ‘A kako je to sve
postigla?’ Brižni otac mi odgovori: ‘Njihova majka ih podučava Kur’anu
čim progovore. Kad malo odrastu, počinju sa učenjem napamet. Pa ko
od njih nauči neku suru napamet, ona mu kaže da bira šta će mu kupiti
ili napraviti za večeru, onda ko dobro ponovi i utvrdi naučenu suru,
bira gdje će da ide na izlet ili ko nauči prvi suru, bira gdje će da provede
ljetni raspust i na takav način je među djecom stvorila takmičenje u
učenju Kur’ana napamet.’“
Čestitamo ovoj majci, blago njoj kad dođe na Sudnji dan, imat će se
čime ponositi i imat će se ko zauzimati za nju. Ponosno će stajati pored
njih dok budu učili pred Gospodarem! A koja nagrada je očekuje?
Njihove nagrade opisao je Poslanik, s.a.v.s., riječima: „Ko bude učio
Kur’an, proučavao ga i radio po njemu, na Sudnjem danu će mu biti
stavljena kruna nura koja će sijati kao što sija Sunce. A njegovi roditelji
će biti zaogrnuti sa dva ogrtača, pa će reći: ‘Zašto smo ovako obučeni’“
Biće im kazano: ‘Zato što je vaše dijete bilo stalno uz Kur’an.’“ (El-Mustedrakod Imama Hakima)
U drugoj predaji, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Doći će Sahibu-l-Kur’an
(tj. hafiz Kur’ana) na Sudnji dan, pa će Kur’an reći: „Allahu počasti ga!“
Tada će mu se staviti kruna dostojanstvenosti. Kur’an će reći: „Allahu,
povećaj mu!“ Tada će mu se obući ogrtač dostojanstva. Potom će
Kur’an reći: „Allahu, budi zadovoljan sa njim,“ pa će biti zadovoljan.
Potom će se reći: „Uči i uzdiži se!“ A sa svakim proučenim ajetom, biće
podignut za jedan stepen.“ (Tirmizi)
A naša djeca? Koliko će oni učiti? Da li će njima biti stavljena kruna
dostojanstva? Da li ćemo mi biti ogrnuti ogrtačem dostojanstva? Šta
će da bude na vagi dobrih i loših djela naše djece? A svi smo odgovorni za njih. Rekao je Poslanik, s.av.s.,: „Svi ste vi pastiri i svaki pastir je
odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir, čovjek je pastir svojoj porodici,
žena je pastirica u kući svoga muža i njegove žene. Svi ste vi dakle
pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.“ (Muttefekun alejhi)

Saudin Cokoja