Ma znate šta?! Žena muslimanka MORA

Hajmo Bismillahi …

Ma znate šta?!

Žena muslimanka MORA :

1. Biti svjesna svog identiteta
2. Biti svjesna svoje snage
3. Biti svjesna svog položaja kojim je Bog počastio
3. Biti jedinstavena
4. Biti neponovljiva
5. Biti najpoželjnija kao žena u svim sferama života
5. Biti najbolja u svemu
6. Biti melem ili otrov po potrebi
8. Biti svoja
9. Biti borbena
10. BITI OBRAZOVANA, NAČITANA I UPUĆENA ….

Ja to jesam! HVALA ALLAHU!

Jeste li vi ? I ako jeste kako jeste?

Tekst napisala: Razija Razo