Kraj kabura Poslanikova,a.s.

Bilježi se da je Ibn Abbas rekao:“Neki je židov iz Šama čitao Tevrat i u njemu našao opis Allahovog poslanika Muhammeda a.s. i njegova svojstva.Upitao je svoje učitelje :’Ko je Muhammed’?Oni mu rekoše:’To je lažljivac i prevarant, za tebe je bolje da ga ne vidiš i da on tebe ne vidi.’Jevrej reče:’Tako mi Musaova Tevrata, nećete me moći spriječiti da ga posjetim i vidim.’Uzjahao je na svoju devu i danonoćno putovao. Kada se primakao Medini, prvi na koga je naišao bio je Selman Farisi. On je pomislio da je to Poslanik, a Poslanik je bio prije tri dana umro. Upitao je Selmana za Muhammeda, a Selman reče samome sebi:’Ako mu kažem da je umro vratit će se odakle je i došao, a ako mu kažem da je živ slagat ću. Reče mu:’Pođimo do njegovih ashaba.’Otišli su u džamiju i tamo zatekli ashabe u tugovanju. Jevrej reče:’Esselamu alejke jaa Muhammed’, misleći da je Muhammed među njima. Ashabi zaplakaše i upitaše:’Ko si ti koji otvaraš naše rane’? Jevrej podiže glas i reče:’ Koje li tuge i žalosti i kakvog li uzaludnog putovanja. Da se bogdo nisam ni rodio i kamo sreće da Tevrat nikad nisam čitao. A ako sam ga i čitao, kamo sreće da ne nađoh u njemu Muhammedova opisa. Kako bi volio da sam nakon što sam našao njegov opis zatekao ga živog.’Zatim je rekao:’Da li je među vama Alija koji bi mi ga mogao opisati?’Alija se javi a jevrej nastavi:’I tvoje ime sam našao u Tevratu.’Alija mu poče opisivati Poslanika:’On nije bio ni visok ni nizak. Imao je okruglu glavu i spuštene vijeđe. Oči su mu bile tamne, obrve izvijene u luk, kada bi se smijao svjetlo je izbijalo sa njegovih zuba među kojima je bio razmak. Krupnih šaka i stopala i brza hoda, a između pleća je imao pečat vjerovijesništva’. Jevrej reče:’Istinu si rekao,tako je opisan u Tevratu. Da li ti je ostalo kakve odjeće od njega koju bi mogao pomirisati?’Alija reče, idi do Fatime i donesi Poslanikovo džube.’Selman je donio njegovo džube na kojem bijaše sedam zakrpa. Jevrej ga je pomirisao i rekao:’Kako je samo lijep ovaj miris.’Potom je otišao do kabura Poslanikova, podigao glavu prema nebu i rekao:’Gospodaru, svjedočim da si Ti Jedan , Jedini, Sveobuhvatni, i svjedočim da je stanovnik ovog kabura Tvoj Poslanik i Miljenik i potvrđujem istinitost onoga što je reko. Allahu moj, ako primaš moj islam usmrti me ovog trena.’Jevrej se poslije ovih riječi sruši kod časnog kabura i umrije. Alija i ashbi ga ogasuliše i u Dženeti-bekijji ukopaše.“

(Tenbihul-gafilin)

novihorizonti