Korisna dova za Lejletu-l-kadr

  1. Ne zaboravimo i ovu vrlo važnu dovu:“ALLAHUMME EI’NNI ALA ZIKRIKE WE ŠUKRIKE WE HUSNI IBADETIK WE LA TEKILNI ILA NEFSI TARFETE AJNIN“. (Allahu pomoz mi da Te stalno spominjem, da Ti zahvaljujem, da Ti na najbolji način ibadet činim i ne prepusti me samome sebi ni za tren).