Koliko ima zemalja?

Koliko ima zemalja? “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova” (Kur’an, 1:1)

Ako otvorite Kur’an i pogledate prvu suru, vidjet æete da ona poèinje: “Hvala Allahu Gospodaru svjetova.” Svjetova? Ne samo jednog? Da… svjetova! Postoji fizički svijet, duhovni svijet, svijet bakterija, itd. To je jedan naèin na koji možemo razumjeti izraz svjetovi. Jedan drugi ajet u Kur’anu, ipak ističe da postoje mnoge zemlje (vidi Kur’an 65:12) Je li moguće da postoje i druge zemlje? “I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I on je za skupljanje njihovo – kad bude htio – kadar.” (Kur’an, 42:29) Niko ne očekuje da se se u okviru Sunèevog sistema otkriti još jedna Zemlja. Meðutim naučnici kažu da je sasvim izvjesno da u našoj galaksiji postoje mnoge zemlje izvan Sunèevog sistema. Oni kažu da prosječno pedeset milijardi zvijezda u Mliječnom putu sporo rotira kao Sunce. Ova karakteristika ukazuje da su te Zvijezde okružene planetama koje su njihovi sateliti. Za Bernardovu zvijezdu se npr. vjeruje da ima najmanje jednog planetarnog saputnika. Svi prikupljeni podaci pokazuju èinjenicu da su planetarni sistemi u obilju razasuti po čitavom univerzumu. Sunčev sistem i Zemlja nisu jedini. Kur’an takođe koristi simboličnu oznaku broja sedam da bi ukazao na postojanje mnoštva nebesa (vidi Kur’an, 2:29). Ovo je potvrđeno ispitivanjima koja su načinili eksperti za astrofiziku galaktièkih sistema. Dakle, još jednom nalazimo da Kur’an kaže nešto što će naučnici kasnije utvrditi da je istina. Možemo li, dakle, ne vjerovati u ovu Knjigu?

Za www.novihorizonti.ba pripremio Salahuddin