Koje dvije životinje je dozvoljeno ubiti u namazu?

Koje dvije životinje je dozvoljeno ubiti u namazu?

PITANJE: llahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ubijajte ,,esvedejni’’(dvije životinje) i kada ste u namazu…“
Koje su ,,esvedejni’’?

ODGOVOR: ,,Esvedejni’’ (dvije životinje) koje je dozvoljeno ubiti i u namazu su: zmija i škorpija.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina