Ko prouči ovaj kratki zikr, Allah će mu otvoriti svih osam džennetskih vrata:

Ko prouči ovaj kratki zikr, Allah će mu otvoriti svih osam džennetskih vrata:

ŽELIŠ LI DA TI SE OTVORE SVIH OSAM DŽENNETSKIH VRATA? – PROUČI OVAJ ZIKR

Omer radijallahu anhu., prenosi da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem., rekao: „Neće niko od vas lijepo upotpuniti svoj ABDEST, a zatim izgovori: „Ešhedu en la ilahe illallah, ve enne Muhammeden ‘abdullahi ve resuluh“ – a da mu se neće otvoriti svih osam džennetskih kapija, kada će ući na koja bude htio!“

(Sahihu Muslim, br.234.)