Ko prouči ovaj kratki zikr, Allah će mu otvoriti svih osam džennetskih vrata