“KO OVO PROUČI PRIJE SPAVANJA PA U TOJ NOĆI UMRE, SIGURNO ĆE UĆI U DŽENNET” (TIRMIZI)

Prema rivajetu od Beraa bin Aziba, r.a., ovako je kazivao:“Allahov Poslanik, a.s., bi legao na desni bok u postelju, a onda bi proučio ovu dovu:
“Allāhumme eslemtu nefsî ilejke ve vedždžehtu vedžhî ilejke ve fevvadtu emrî ilejke ve eldže’tu zahrî ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke lā meldže’e ve lā mendžā minkeillā ilejke amentu bikitābikellezî enzelte ve binebijjikellezî erselte.”
Značenje:
“Allahu! Predao sam Ti svoju dušu, okrenuo lice Tebi, prepustio Tebi sve ono što radim, oslonio se na Tebe, želim Tvoje zadovoljstvo mnome, bojim se Tvog azaba, osim Tebe nema drugog utočišta ni zaklona. Vjerujem u Knjige koje si poslao i  Poslanika kojeg si poslao” (Buhari).
Muhammed, a.s., nastavlja:
“Onaj ko ovo prouči, pa u toj noći umre, on umire čist u imanu.” 
Ova pojašnjenja su prema Buharijevom rivajetu. 
U Tirmizijevom rivajetu tekst glasi ovako:
“Ako neko ovo prouči, pa umre u toj noći, sigurno će ući u Džennet” (Tirmizi).
Tekst prema Muslimovom rivajetu glasi ovako:
“Ako umreš te noći, umrijet ćeš kao najčistije stvorenje. Ako osvaneš, onda ćeš  zaraditi neki hajr, sevap i fadilet” 
(Muslim).
Ovaj hadis je poznat u drugoj verziji i u rivajetu od El-Beraa. U njemu je dodatoda je Muhammed, a.s., rekao:
“Kad kreneš na počinak sa abdestom, pa ovu dovu proučiš…” 
Uglavnom, ima jako puno dova i zikrova koji se mogu učiti, pa tako bi trebaloučiti i ovu dovu koju smo upravo spomenuli.
 Prijatelju!
Razmišljaj o suštini ovih dova, o nagradi i sevapima koje postižeš, paće ti biti lahko da sebi stvoriš naviku i obavezu da ti učenje ove dove bude vird.
Jusuf Tavasli – Velika zbirka najpotrebnijih dova