Ko ne bi poželio ovih pet ogromnih nagrada za neznatno dobro djelo

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko u toku dana sto puta kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir – Nema drugog boga osim Allaha, Jedinoga! On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može -, dobit će nagradu kao da je deset robova oslobodio, bit će mu upisano sto sevaba, a izbrisano stotinu grijeha, bit će zaštičen od šejtana i njegovog djelovanja sve do smrknuća i niko ne može doći sa nećim boljim osim onoga ko učini isto to djelo ili više od toga.
A ko u toku dana sto puta kaže: Subhanallahi ve bi hamdihi – Slava i zahvala pripadaju Allahu -, bit će mu pobrisani grijesi makar ih bilo poput morske pjene.” (Muslim)

saff