Ko može biti bedel

Za onoga ko ne može fizički izdržati put i kako treba izvršiti propise hadža, ostavlja se mogućnost da umjesto takve osobe hadž obavi druga osoba, u svojstvu bedela. S tim što je uslov za bedela da je prije toga obavio hadž za sebe. Znači, bedel ne može biti osoba koja predhodno nije obavila hadž za sebe.

Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je kod Poslanika, s.a.v.s., došla jedna žena iz plemena Džuhejne, pa mu je kazala:

“O Allahov Poslaniče, moja majka se zavjetovala da će obaviti hadž, pa je smrt zadesila, a to nije ispunila. Mogu li ja obaviti hadž umjesto nje?” Reče Poslanik, s.a.v.s.: “Da, obavi ti hadž za nju. Kada bi ti znala da je tvoja majka nekome dužna, da li bi to izmirila? Ispuni dug prema Allahu, dž.š., jer je On najpreči da se dug prema Njemu ispuni!” (Buharija)

Gospodaru, primi hadž hadžija i primi naša dobra djela, a preko ružnih pređi, jer Tvoja milost nadilazi Tvoju srdžbu i budi nam Milostiv na Obećanom danu !