Ko, kako i za koliko ilegalno obavlja „šerijatska“ vjenčanja?!

Ljubav na dan, dva, tri… O enormnom broju poligamnih brakova

Ko, kako i za koliko ilegalno obavlja „šerijatska“ vjenčanja?!

Halal sex na eks. Ko, kako i za koliko ilegalno obavlja „šerijatska“ vjenčanja?!

Sarajevski magazin „Start“ objavio je tekst o ilegalnim „šerijatskim“ brakovima u Sarajevu. Osim naslova „Halal seks na eks“, i podnaslova „ Ljubav na dan, dva, tri… „ te anonimnog, navodno šiitskog, sugovornika, tekst ne sadrži nikakve informacije niti se zasniva na ozbiljnim mišljenjima koja bi dala eventualne odgovore na ovu aktualnu tematiku. Također se tekst može tretirati samo kao jedan od dokaza da u čaršiji „kola priča“ o enormnom broju poligamnih brakova koje masovno prakticiraju selefije.

Na ovu temu su objavljeni mnogo seriozniji tekstovi, kako u lokalnoj, možda više u regionalnoj štampi, o kupovini bosanskih djevojaka od strane bogatih arapskih šejhova koji u posljednjih nekoliko godina naprosto, opsjedaju, Sarajevo. Koliko god ovakvi tekstovi bili tendenciozni, zlonamjerni i senzacionalni u njima ima „zrno istine“. Ako ima i zrno istine, ona zvuči jezivo i stoga je treba istražiti na najseriozniji mogući način.

Za pretpostaviti je da je tekst u „Startu“ bio povod jednom čitaocu da povjeri svoje osobno iskustvo sa ovim problemom.

On, kako sam tvrdi, ima nekoliko djece od kojih mu je najstarija kćerka preživjela istinsku bračnu golgotu. Navodno ju je kao tinejdžerku slao u džamiju Kralja Fahd, gdje se isticala na vjeronauci svojim znanjem i marljivošću. Kad je stasala u (pre)lijepu djevojku, prema tvrdnjama njenog babe, „zapela je za oko“ jednom mladiću koji je bio selefija. Iako je, kako sam tvrdi, ovaj čovjek veoma pomagao selefijama dajući im prvenstveno pravnu pomoć, bio je stekao visok rejting i povjerenje kod njih. Ipak mu, ni kao takvom, bilo dozvoljeno prisustvo na šerijatskom vjenčanju njegove kćeri. Vjenčanje je tada obavio Nusret Imamović, koji je, kao što je poznato pobjegao u Siriju. On je tadašnjoj mladenki objasnio da joj babo radi za „Taguta“, jer prakticira i vjeruje u laički, dakle nevjernički a ne vjerski zakon, te da stoga nije poželjan da prisustvuje tom vjerskom činu.

Nakon nekoliko godina provedenih u braku sa svojim izabranikom selefijom, kćerka je priznala babi da je izložena maltretiranju i torturi. I pored želje za razvodom od njene strane, nije mogla biti „otpuštena“ sve dok neki šejh to ne dopusti. Ucviljeni otac, kako sam tvrdi, obraćao se svima.

Dakle, draga braćo i sestre svrha ovog članka jeste da ukažemo na ovu problematiku koja se nažalost uvukla u naše društvo. Vratimo se šeriatu i šeriatskim ispravnim brakovima koji su se sklapali na ovim prostorima na uobičajen način stotinama godina. ne nasjedajmo na ovakve pozivače u islam.

(TBT)