KO JE UKRAO HADŽERU-L-ESVED I TIJELIMA MRTVIH MUSLIMANA /HADŽIJA ZATRPAO ZEMZEM?

EL-KIRMITI je Allahov neprijatelj koji je bio vladar Bahrejna. Njegova kunija je Ebu Tahir. Njegovo ime je Sulejman ibn Hasan El-Kirmiti El-Džennabi El-E’arabi. Bio je zindik (otpadnik od vjere). On se sa 700 konjanika uputio se u Mekku, pa je napao i ubijao hadžije u Haremu i izvadio El-Hadžeru-l-eseved (Crni kamen). Izvor Zem-zem je zatrpao tijelima ubijenih. Zatim se popeo na vrata Kabe i počeo da viče:
„Ja, Allah mi,
Allaha mi, ja
stvaram ljude
i uništavam!“
Po mekkanskim sokacima i oko Mekke ubio je oko 30 hiljada ljudi, a žene i djecu je uzeo u roblje. U Haremu je ostao šest dana.
Izvukao je sablju 7. zu-l-hidždžeta, tako da te godine niko nije bio na Arefatu, a Allahu sve pripada. Ubio je emira Mekke, Ibn Muhariba. Skinuo je pokrivač sa Kabe i uzeo vrata sa nje, a zatim se vratio u Hedžer.
Kaže se da je Kirmiti došao pijan na konju. Ispraznio je prostor oko Ka’be. Mokrio je kod Kabe i udario je El-Hadžeru-l-esved sa topuzom, pa ga je razbio i izvadio. Crni kamen je ostao kod njih više od 20 godina.

SIJERU E’ALAMIN-NUBELA’ od Zehebija

Karamita su vanjštinom šiitska sekta koja se veže za Muhammeda b. Ismaila b. Dža’fera es-Sadika.

Autor: Enes Julardžija

novihorizonti