Kako trebaju postupati svekrva i snaha da bi se dobro slagale?

ččč