KAKO SIHIRBAZ SAKRIJE ŠIFRU ZA DŽINE U ZAPISU

Neupućeni ljudi najčešće misle kako škrabanje ili pismo ili figurice i brojevi na “zapisu” nisu opasni, pa shodno tome i nastradaju.
Istina je da se u zapisima najčešće kriju šifrirane poruke za džinne – izvršioce sihra – kako i koga da napadaju i kako da ga dokrajče!

Da bih vam to bolje slikovito dočarao, postavio sam uz “zapis” nekoliko slika koje se koriste za testiranje vida pri polaganju vozačkog ispita. Sokolovo oko odmah primjeti brojku u silnim tačkama a za “slabije oči” su skrivene brojke neuočljive.

“Zapisi” su haram ako služe za zaštitu i sreću i ako se u njima nalazi nešto mimo Kur’ana a čak ni tad nisu za preporučiti jer nezamjenjivo liče na “prave zapise”.

Najbolje je, ako se nađe, zapis ili hamajliju i sve što liči na to ili na sihr, končiće, dlake, smotuljke, pod abdestom i bismilletom zapaliti, učeći kratka sureta.
Fuad Abdullah Seferagić