KAKO JE NA UPIT MUSAA A.S. UZVIŠENI ALLAH DŽ.Š. OPISAO NAJNIŽI STUPANJ ZA STANOVNIKE DŽENNETA

NAJNIŽI STUPANJ STANOVNIKA DŽENNETA:

 

Mugire b. Šu’be prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhis-selam, je upitao svoga Gospodara da mu kaže koji je najniži stupanj stanovnika Dženneta, pa mu je rekao: ‘Stupanj čovjeka koji će doći, kada ostali stanovnici Dženneta već budu ušli u Džennet, pa će mu se reći: ‘Uđi u Džennet!’ – na što će on upitati: ‘Gospodaru, kako ću ući kada je svako prije ušao i za uzeo svoje mjesto?’ Na to će mu se reći: “Hoćeš li biti zadovoljan da imaš ono što vladari imaju na dunjaluku?’ – pa će reći: ‘Hoću, bit ću zadovoljan, Gospodaru!’ Zatim će mu se reći: ‘Imaš to i još toliko, i još toliko, i još toliko.’ – pa će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Na to će mu se reći: ‘Imaš to i uz to još deset puta toliko. Imaš sve što ti duša poželi i za oko zapne!’ – pa će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru.’ Na to je (Musa) upitao: “Gospodaru, a koji je najviši stupanj?’ – pa će mu reći: ‘To su oni za koje sam Svojom rukom počasti priredio i zapečatio ih, tako da to nijedno oko nije vidjelo, uho čulo, niti kome na pamet palo.” (Sahihul-Buhari, 11/419; i Muslim u sahihu 2/45-46)

 

Ahmed Ferid – Ne zaboravi smrt, kabur i Ahiret