Kakav je propis okretanja nogu u pravcu Kible u toku boravka u džamiji, i je li dozvoljeno jesti i spavati u džamiji?

Odgovor: Nema nikakve smetnje da čovjek pruži jednu nogu ili obje u pravcu Kible, bez obzira bio u džamiji ili izvan nje. Niti ima smetnje da čovjek jede i spava u džamiji ako postoji potreba za tim. Svakako da treba paziti na čistoću džamije, i ako se desi da se čovjek odžunupi dok spava u džamiji, treba da požuri da izađe iz džamije i da se okupa.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 5795, 6 tom, str. 295)