Kada je umirao Ahmed ibn Hanbel došao mu je na samrti prokleti Iblis i..

Šejh Habib Ali Džifri, potomak Božijeg Poslanika, a.s., jedan od najvećih daija i učenjaka, u okviru programa u emevijskoj Džamiji u Damasku, govori o načinima prodora šejtana l.a, u čovjekovo srce. Šejh Ali Džifri navodi primjer dvojice velikana islama Omer b. El Hattaba i Ahmed b. Hanbela koji je na samrtnoj postelji imao posljednji napad od strane šejtana, l.,a, i razgovor sa njim.