Kad čovjek krene iz kuće, uz njega su dva posebno zadužena meleka

Prisjetimo se zajedno hadisa u kojem je riječ o dovi pri izlasku iz kuće.Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Poslanik, a.s., ovako je rekao:
“Kad čovjek iziđe iz kuće, s njim su dva meleka sa posebnom zadaćom. Kad čovjek spomene Allaha Bismillom (“U ime Allaha”), ta dva meleka kažu: “Ti si naPravome Putu”. Kad čovjek kaže:
“Lā havle ve lā kuvvete illā billāh”, ta dva meleka mu kažu: “Ti si sad zaštićen”. Kad čovjek kaže:
“Tevekkeltu ‘alallāh”, dva meleka mu kažu: “Bit će ti ispunjeno ono što želiš”.
(Prenosi Ibn Madže.)
Jusuf Tavasli