Između ovih riječi i Allaha dž.š., nema nikakva zastora!

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Tesbih je pola mizana, a tahmid ga puni; la ilahe illallah – ako je iskreno – nema pregrade između ovih riječi i Allaha!“ (Sunen Tirmizi, br. 3518.; Kenzul-‘Ummal, br.2001.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neće čovjek iskreno izgovoriti la ilahe illallah a da im se ne otvore nebeska vrata, sve dok ne stignu do ‘Arša, uz uslov da se čovjek čuva velikih grijeha!“ (Sunen Nesa’i el-Kubra, br.10669.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek kaže: la ilahe illallah – probile bi svo to gvožđe sve dok ne bi doprle do Allaha dž.š.!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Između svega postoji zastor izuzev između šehadeta – la ilahe illallah i Allaha.“ (Tarihu Ibnun-Nedžar, Kenzul-‘Ummal, br.3318.)