ISA, ALEJHIS-SELAM, NIJE BOG

Jedna od glavnih zabluda koje se kršćani drže i od nje ne odustaju je smatranje Isusa bogom, vjerovanje u Božije utjelovljenje u njemu i sjedinjenje s njim. Ovakvo svoje učenje temelje na navodnim Isusovim riječima: „Ja i Otac smo jedno i tko gleda u mene, gleda u Oca. Ja sam u Ocu i Otac je u meni.”

Odgovor:
a) Ove izjave same po sebi ne znače ništa, jer su date u prenesenom značenju pa ih treba protumačiti, tim prije što se one kose sa nedvosmislenim Isusovim izjavama i priznanjem da je on samo čovjek poslan od Boga i ništa više. Očito je da onaj ko šalje i onaj ko se šalje nisu jedno te isto. Poistovjećivanje ova dva pojma je apsurd i nespojivo sa zdravim razumom. Prema tome, Isus je tijelo, a tijelo je sastavljeni spoj elemenata. Elementi su prije sastavljanja bili rastavljeni i morao ih je neko sastaviti. Za sastavljanje je, dakle, bio potreban sastavljač, a onaj kome je neko potreban, apsolutno nikada ne može biti Bog. Što se tiče utjelovljenja i sjedinjenja oni su nemogući u odnosu na bit Tvorca (neka su uzvišena Njegova imena), Jer, kad bi mu bilo potrebno utjelovljenje u nečem ili nekom, to bi značilo njegov nedostatak, a onaj kome nešto nedostaje, kao što smo već rekli, ne može biti Bog. S druge strane, da se sjedinio s nečim, to bi mu bilo slično, a ono što je slično, nije kao i ono što je isto. Drugim riječima, ono što je stvoreno ne može biti Stvoritelj, (Bog). Očito se ovdje radi samo o jednom vidu poistovjećivanja, i to u pogledu pokornosti, tj. ko se pokorava Isusu pokorava se i Bogu, kako je i sam Isus u tom smislu rekao:
„Jer vas sam Otac ljubi, budući da ste vi mene ljubili.” (Ivan 16,27)

Ovo treba shvatiti tako kao kad pošalješ dijete da ti od nekoga nešto donese, a ovaj mu kaže: „Neka ti dođe otac!”, pa dijete kaže: „Ja i otac smo jedno”, ili kad se nekome ko se voli kaže: „Ja i ti smo jedno.”

b) Ukoliko bi se uzelo u obzir samo bukvalno značenje riječi, bez ulaska u njihovo stvarno značenje, onda bi se božanstvenost mogla pripisati i Isusovim učenicima, jer im je on rekao:
„Da svi budu jedno, Kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao! Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima, a ti u meni. Da postanu potpuno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio.” (Ivan 17,21-23)

Ako bi se ove riječi bukvalno shvatile, onda su Isus i učenici jednaki i ravnopravni. Jesu li prema tome i oni bogovi kao što je on Bog?