IBLIS, Allah ga prokleo zakukao je četiri puta i to…

Mudžahid vel i: “Iblis, Allah ga prokleo, zakukao je četiri puta: kada je proklet, kada je protjeran iz dženneta, kada je poslan Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., i kada je objavljena sura El-Fatiha, a objavljena je u Medini.”
Hadis je vjerodostojan; bilježi ga Buhari.
priprema : Amir Beširević
www.novihorizonti.ba