Hazreti Osmanova smrt

Hadis u kojem se nagovještava Osmanova smrt, Allah bio zadovoljan njime, veoma je poznat – mešhur.

Od Abdullaha b.Selama pripovjeda se da je rekao: „Ušao sam kod svog brata Osmana kada je bio zatvoren u svojoj kuci. Rekao je: „Dobro mi došao, brate moj! Sinoć sam usnio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u onoj prostoriji. Rekao mi je: Opkoljen si ? Rekao sam: Da. Rekao je: Ne daju ti vode? Rekao sam: Da. Dodao mi je posudu sa vodom. Napio sam se i osjetio svježinu tog pića u grudima. Rekao mi je: Ako hoćeš, možeš biti pomognut protiv njih,  a ako hoćeš, možeš iftariti kod nas. Izabrao sam da iftarim kod njega.““ Toga dana je i ubijen.

Abdullah b. Selam pitao je one koji su prisustvovali njegovoj smrti, šta je govorio. Rekli su: „Čuli smo kako govori: Allahu moj, daj slogu Muhammedovom ummetu! Abdullah reče: Takomi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, da je molio Allaha u dovi da budu razjedinjeni, nikada se ne bi ujedinili.“

Prenosi se od Semame b. Huzena el-Kušejrija: „Bio sam prisutan kod kuće kada su opkolili njegovu kuću. Rekao je: Dovedite mi vašu dvojicu koji su vas nahuškali protiv mene. Doveli su ih poput deva ili magaraca. Osman im je rekao: Kunem vam se Allahom, recite mi da li znate da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu i u njoj zatekao samo jedan pitak budnar Ravne. Rekao je: Ko kupi bunar Ravne i da ga muslimanima, dobiće bolji u Džennetu. Kupio sam ga iz svog imetka, a vi mi danas ne date da iz njega vodu pijem. Rekli su: Tako je. Reče: Kunem vam se Allahom i islamom, znate li da sam ja opremio vojsku u nestašici iz svog imetka? Rekoše: Da. Ponovo reče: Kunem vam se Allahom i islamom znate li da je džamija postala tijesna, zatim je poslanik rekao: Ko kupi komad zemlje da se proširi džamija dobit će bolji komad zemlje u Džennetu. Ja sam je kupio iz svog imetka. Vi mi danas branite da klanjam u toj džamiji dva rekata. Rekoše: Da. Reče: Kunem vam se Allahom i islamom, znate li da je Poslanik  bio na jednom brdu u Meki, sa njim smo bili ja, Ebu Bekr i Omer. Brdo se zatreslo i kamenčići se otkotrljaše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario je nogom i rekao: „Smiri se, na tebi su samo Poslanik, siddik i dva šehida. Rekoše: Da. Reče: Allahu ekber, posvjedočili su da sam šehid, tako mi Gospodara Kabe.““ (1)

Neki starac iz Dabe prenio je da je Osman, kada je udaren i kada je krv potekla po bradi, rekao: „Nema boga osim Tebe, sebi sam nasilje učinio. Allahu tražim pomoć protiv njih, i tražim pomoć od Tebe u svim svojim stvarima. Opskrbi me strpljenjem u ovom mom problemu, kojim si me iskušao.“

1-Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je dobar,hasen, Bilježi ga i Nesai.

Izvor:Život poslije smrti (El-Gazali)

Obrada: www.putem-islama.com