HADIS: Prilikom izvršavanja male nužde, nipošto nemojte držati spolni organ desnom rukom

Abdullah ibn Ebu Katade pripovijedao je od svoga oca daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Prilikom vršenja male nužde nipošto nemojte spolni organ držati desnom rukom, nemojte se ni brisati/prati desnom rukom nakon obavljene velike nužde i nemojte puhati u posudu!”

Muslimova zbirka hadisa (sažetak) str.72.