Granje voćki u tuđem imanju

Pitanje:

Esselamu alejkum poštovani profesore,

Molim Vas da mi odgovorite na koji način Šerijat tretira pitanje stvarnog prava, konkretno, ako je komšija posadio voće pola metra od granice sa mojim imanjem, da li mi je potrebna njegova dozvola za uklanjanje grana koje mi smetaju i šta je sa plodovima koji padaju u moje dvorište.

Hvala i svako dobro!

 

Odgovor

Poštovani,

Raspolaganje i korištenje vlastite imovine i posjeda ograničeno je zabranom nanošenja štete drugom i zabranom zloupotrebe. Sadnja voćaka ili nekog drugog drveća blizu međe, posebno ako se radi o voćkama i drveću širokih krošnji, imat će za posljedicu širenje grana na tuđi posjed, što nije dopušteno bez dozvole vlasnika, jer ometa njegov posjed i nesmetano korištenje. Komšije se trebaju dogovoriti oko toga. Najbolje bi bilo kada bi sam komšija, čije drveće svojim granama prelazi na tuđi posjed, odsjekao te grane ili zatražio saglasnost komšije za njihov ostanak uz pravo komšije da ubere plodove koji padnu u njegov posjed. Općenito, drveće ne treba saditi blizu međe, već dovoljno daleko da grane ne prelaze u komšijski posjed i ne ometaju ga u njegovom korištenju. U svakom slučaju, komšija čije drvo svojim granama prelazi u komšijin posjed ima obavezu da otkloni tu štetu bilo odsijecanjem tih grana ili traženjem odobrenja od komšije. Ukoliko to ne učini sam, najbolje je da oštećena strana zatraži pomoć nadležne vlasti, jer ta situacija može eskalirati u svađu i sukob. Ukoliko nadležna vlast odbije da se umiješa, vlasnik posjeda ima pravo da ukloni sa svog posjeda ono što ga ometa.

Izvor: rijaset.ba