EVO OD ČEGA NAS ŠTITI UČENJE SURA KOJE SMO NAUČILI U MEKTEBU

EVO OD ČEGA NAS ŠTITI UČENJE SURA KOJE SMO NAUČILI U MEKTEBU

EL FATIHA – ŠTITI OD ALLAHOVE SRDŽBE
JA SIN – ŠTITI OD ŽEĐI NA DAN OBRAČUNA
El – VAKI’A – ŠTITI OD SIROMAŠTVA
ED- DUHAN – ŠTITI OD STRAHA NA SUDNJEM DANU
EL- MULK – ŠTITI OD KABURKOG AZABA
EL- KEVSER – ŠTITI OD NEPRIJATELJSTVA
EL- KAFIRUN- ŠTITI OD NEVJERSTVA PRED SMRT
EL- IHLAS – ŠTITI OD LICEMJERSTVA
EL- FELEK – ŠTITI OD ZAVIDNOSTI
EN- NAS- ŠTITI OD ŠEJTANSKE VESVESE ( NAGOVARANJA)

Ismet ef. Bašić