EVO KAD TREBATE VRATITI SAT

Svake godine uoči dolaska zimskih dana vraćaju se kazaljke na satovima za jedan sat unatrag.

Tačan datum nije uvijek isti, ali promjena se uvijek događa zadnje nedjelje u oktobru. Ove godine to će biti 30. ovog mjeseca, kada se kazaljke s 3 sata ujutro prebacuju na 2 sata.

Satovi se u oktobru pomiču unazad zbog ljetnog računanja vremena, prakse pomicanja satova za jedan sat unaprijed prije ljeta, odnosno zadnje nedjelje u martu.

Ljetno računanje vremena uvedeno je kako bi dani tokom ljeta (a zapravo i tokom većeg dijela proljeća i dijela jeseni) “duže trajali”. Sistem su 1916. prvi diljem nacije uveli Njemačko Carstvo i Austro-Ugarska, u sklopu koje je to tada učinila i Hrvatska.

I dok se većina zemalja nakon ljeta “vraća” na normalno vrijeme, Turska je ove godine donijela dekret prema kojemu trajno ostaje na ljetnom računanju vremena kako bi se bolje iskoristilo danje svjetlo tokom zime.

N1