Dvije teške bolesti, a lijek je u dvije rečenice

Čitajući prvi dio ovog ajeta “Samo Tebe obožavamo”, čovjek će od sebe odagnati oholost, jer njegovim čitanjem, vjerovanjem i izgovaranjem prihvata da je potčinjen Allahu, a potčinjeni ne može biti ohol i uzdizati se nad ljudima.
Slično tome, sa drugim dijelom ajeta “I samo od Tebe pomoć tražimo”, musliman će od sebe otklanjati samodopadljivost i uobraženost, jer onaj kojem je neophodno da stalno traži pomoć, takav je manjkav i potreban Allaha.
Fatiha je lijek, kad bi ljudi znali..

Rusmir Čoković
novihorizonti