DOVA ZA ZAŠTITU ČLANOVA PORODICE I IMETKA

Prenosi se od Ibn Abbasa da je neki čovjek došao kod Poslanika, a.s., i potužio sena nevolje koje su mu pale na vrat. Muhammed, a.s., tad je rekao čovjeku:

“ – Ako ujutro, kad ustaneš, proučiš

“Bismillāhi ‘alā nefsî ve ehlî ve mālî”

, ni tebi, ni članovima tvoje porodice, ni imetku, ne može se ništa ružno desiti!”

Bismillāhi ‘alā nefsî ve ehlî ve mālî”

Značenje:

“Sebe, svoju porodicu i imetak štitim Allahovim imenom.”

Nakon što je gore spomenuti čovjek počeo da uči ovu dovu, rekao je da se spasio nevoljakoje su ga bile pogodile.

(Prenosi Ibn Sunni.)