Dova za traženje 4 najveće blagodati

“Allāhummagfirlî verhamnî vehdinî verzuknî”
Značenje:
“Allahu, oprosti mi moje grijehe, smiluj mi se, uputi me ne Pravi Put i podari mi opskrbu!” Prijatelju!
U ovoj mubarek dovi Pejgamber, a.s., od Uzvišenog Allaha moli četiri stvari:

1.magfiret Uzvišenog,
2.Njegov rahmet i merhamet
3.Njegov hidajet i
4.rizk.

Da bi jedan čovjek bio sretan, ovo su četiri glavna nimeta.
Brate na ahiretskom putu!
Primijetio si, inšallah, da za postizanje sreće treba slijediti berićetni put na koji nam je ukazao Muhammed, a.s.

novihorizonti