Dova uklanja nedaće

Dova je najbolji nacin za uklanjanje nedaca i ostvarivanje ciljeva. Nekada rezultati dove izostaju, i to iz više razloga:

zbog slabosti onoga ko cini dovu;

zbog toga što Allah iz odredjenog razloga ne odobrava da se ta želja ostvari;

zbog slabosti srca i nedostatka koncentracije u vrijeme dove, kada ono lici na hlabav luk iz kojeg strijela slabo leti;

ili zbog neke druge prepreke – zabranjene hrane, naslaga grijeha na srcu; utapanja u nemarnosti, zaborav i besposlice.

O ovome govori hadis koji Hakim bilježi u svom Mustedreku, a Ebu Hurejre prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., koji kaže: “Cinite dovu Allahu uvjereni da ce ona biti primljena i znajte da Allah ne prihvata dovu od nemarnog i nesmotrenog srca”.

Dova je ovdje uspješan lijek za uklanjanje bolesti. Nemarnost srca prema Allahu anulira njeno djelovanje. Isto tako, zabranjena hrana anulira ovo djelovanje. Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: “O, ljudi, znajte da je Allah lijep i da prihvata samo lijepo. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima – “O, poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela cinite, jer Ja dobro znam što vi radite!” (El-Mu’minun, 5) – O, vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili… (El-Beqare, 172). Zatim je spomenuo rašcupanog i prašnjavog covjeka koji je vec dugo vremena proveo na putu i koji je digao ruke k nebu govoreci: ‘Gospodaru moj’, a hrana mu je haram, pice haram, odjeca haram, a to cime se nahranio na nedozvoljen nacin je stekao. Kako tom covjeku može biti uslišena dova?”

‘Abdullah b. Ahmed u Knjizi o zuhdu koju je njegov otac napisao navodi kako je Izraelicane bila snašla nevolja i oni su se molili za olakšanje. Tada Allah dz.s. objavi njihovom poslaniku: “Kako možete izlaziti na livade prljavih tijela dižuci ruke sa kojih curi krv i koje ste ispunili haramima? Sada, kada je Moja srdžba prema vama kulminirala, samo se možete udaljavati od Mene”. Ebu Zerr je kazao: “Dovi je dobrocinstvo potrebno kao hrani so”.