DOVA MUSE ALEJHISELAM

PRIJEVOD:

“Gospodaru moj,Učini prostranim prsa moja


i olakšaj zadatak moj;


odriješi uzao sa jezika moga


da bi razumjeli govor moj”
……..

TRANSKRIPCIJA:

RABBI-ŠRAHLI SADRI VE JESSIR-LI EMRI VAHLUL UKDETE-MIL-LISANI JEFKAHU KAVLI

NAPOMENA:

Najbolje je da naučite harfove iz KURANA, kako bi što ispravnije izgovarali!