DOVA KOJA DONOSI SEVAPA KAO DA STE PROUČILI CIJELI KUR’AN

Prema rivajetu od Ebu Evfa, r.a., jednog dana pred Allahovog Poslanika, a.s.,došao je jedan beduin i upitao:
“Allahov Poslaniče! Nastojao sam da naučim da lijepo učim Kur’an, ali nisamuspio. Poduči me nečemu od čega ću zaraditi sevapa kao da sam proučio cijeli  Kur’an.” 
Resulullah, a.s., uhvati toga čovjeka za ruku i reče: 
“Izgovaraj ‘Subhānallāhi ve ‘l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhuekber’!” 
Čovjek onda reče:“Allahov Poslaniče, to je ono što je za moga Gospodara (zikir). Šta ima za mene?(Poduči me nečemu što je za moje potrebe)!” Na to će Poslanik, a.s.: “Allāhummagfirlî, verhamnî, ve āfinî, verzuknî” “Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, oprosti mi, opskrbu mi daj!”
(Prenosi Ibn Ebid ‘d-Dun’ja.)
Kad je čovjek otišao, Allahov Poslanik, a.s., reče:
“Njegove ruke se hajrom napuniše.”  
Prijatelju! Ove dove i zikir radi Ahireta potrebne su ti poput hljeba kojeg jedeš i vode koju piješ. Ovo treba da shvatiš i razmisliš o dunjaluku i Ahiretu. Tada će i jedan i drugi biti poput Dženneta.
Jusuf Tavasli