DOKAZI DA JE HAZRETI ALIJA OPISAO DOLAZAK ISILA I TZV „ISLAMSKE DRŽAVE“, I DA ĆE SE MEĐUSOBNO RAZIĆI…

DOKAZI DA JE HAZRETI ALIJA OPISAO DOLAZAK ISILA I TZV „ISLAMSKE DRŽAVE“, I DA ĆE SE MEĐUSOBNO RAZIĆI…

Ovo su nagovještaji dolaska ISILA. Obavezno pročitati:

Hazreti Ali b. Ebi Talib r.a., kaže:

„Kada primjetite crne zastave, držite se zemlje, i nemojte mrdati s mjesta, ni rukama ni nogama svojim. Zatim će se pojaviti ljudi, slabi, kojima niko ne pridaje pažnju – srca su im (osora i tvrda) kao gvozdene poluge. Imaće državu (hum ashabul-devla). Neće ispunjavati ugovor, niti datu riječ. Pozivaće istini (hakk), ali sami neće biti na istini. Imena su im nadimci, a pripisivaće se raznim mjestima. Kose će im biti opuštene i duge kao u žena – sve dok se međusobno ne raziđu i razbiju. Poslije će Allah dž.š., dati Istinu (hakk), onome kome On bude htio!“ (Mevkuf. Kitabul-Fiten, br.573., imam el-muhaddis, Nu’ajm b. Hammad el-Mervezi, umro 288.h.g.-843.g.; Džami’ul-Ehadis, imam el-Sujuti, br.32182.)

Ovu predaju nam, u svojoj knjizi, spominje imam el-Mervezi rhm., još prije 1150 godina, odprilike, ali, s obzirom na to da također imamo i predaja koje u pozitivnom smislu govore o crnim bajracima i zastavama – da se zaključiti da će postojati dvije vrste takvih bajraka – oni zabludjeli i oni koji su na istini.

Na osnovu spomenute predaje, ovo su znaci po kojima ćemo moći raspoznati zabludjele crne bajrake:

-ljudi, slabi, kojima niko ne pridaje pažnju,
-srca su im (osora i tvrda) kao gvozdene poluge,
-imaće državu-devlu (hum ashabul-devla),
-neće ispunjavati ugovor, niti datu riječ,
-pozivaće istini (hakk), ali sami neće biti na istini,
-imena su im nadimci, a pripisivaće se raznim mjestima.
-kose će im biti opuštene i duge kao u žena,
-sve dok se međusobno ne raziđu i razbiju.

____
Kaze sejh Ahmed ibn Zejni Dehlan – muftija Mekkanski, r. 1231. h. – u. 1304. h. koji je dozivio radjanje vehabijkse fitne: ” Kada je Muhammed Ibn AbduVehhab i oni koji su ga pomogli krenuli sa ovom nečasnom misijom, zbog koje su proglasili kjafirima većinu muslimana zauzeli su dosta plemena. Njihova vlast se širila. Zauzeli su Jemen i dva časna Harema (Mekku i Medinu). Njihova vlast je brzo stigla do granica Šama. Oni su u početku svoga djelovanja bili poslali grupu svojih učenjaka sa zadatkom da nastoje pokvariti akidu (učenje o vjerovanju) kod uleme i stanovništva dvaju Harema (Mekke i Medine). Kada su došli kod učenjaka dvaju Harema i spomenuli šta imaju od učenja o akidi, učenjaci dvaju Harema su im odgovorili i ustanovili da je u stvari njihova akida skup propisa o izvođenju iz islama (tekfir).

Onda su im podastrijeli sve dokaze o pogrješnosti njihovih stavova na što se ovi nisu mogli braniti. Učenjacima dvaju Harema je bilo jasno da se radi o skupini zabludjelih džahila koji su izgledali smiješno i zbunjeno.

Učenjaci dvaju Harema su napisali ferman kod šerijatskog suca u Mekki sa objašnjenjem da ovo na što ta skupina poziva je čisti kufr i razaslali su da se to zna među ljudima.

To je bilo u vrijeme vladavine Šerifa Mesuda ibn Seida ibn Sa’da ibn Zejda koji je umro 1265 h.g. On je naredio da se ova skupina odmetnika uhapsi. Međutim neki su uspjeli pobjeći iz zatvora i otišli su u pleme Derijjete i izvjestili svoje vehabije o tome šta se zbilo. To im je samo povećalo inat i oholost. Onda su emiri Mekke zabranili da njihovi sljedbenici ulaze u Harem na hadž. Tada su vehabije počeli napadati neka plemena koja su bila u pokornosti i dobrim odnosima sa emirima Mekke i otpočeli su prvi sukobi. Početak oružanih sukoba između vehabija i emira Mekke Šerifa Galiba ibn Musaida ibn Seida ibn Sada ibn Zejda, je bio 1205 h.g.. Između zaraćenih strana bilo je više okršaja u kojima je stradao veliki broj ljudi.” (Iz knjige “Vehabijska fitna”, autor: Sejh Ahmed ibn Zejni Dehlan – muftija Mekkanski, r. 1231. h. – u. 1304. h.)

U mnogim Poslanikovim (a.s.) hadisima jasno je najavljena njihova fitna. Kao primjer naveli bi hadis u kome je Allahov Poslanik, ‘alejhisselam, rekao: ”Pojavit će se ljudi sa Istoka koji će učiti Kur’an ali njihovo učenje neće prelaziti granicu grla. Izlazit će iz dina kao što izlazi odapeta strijela iz luka. Njihov znak je šišanje na čelavo.” Ovaj hadis je naveden sa mnoštvom predaja. Neke su navedene u Sahihul-Buhariji. Jasno je naglašeno da je njihova odlika šišanje na čelavo. Oni su naređivali svim svojim sljedbenicima da briju na čelavo glave a prije njih u povijesti nije bilo pojave da se briju glave na čelavo kao obavezni znak pripadanja pokretu.

O tome je rekao Sejjid Abdurrahman El-Ahdel: ”Nema potrebe da se piše više kao odgovor vehabijama od ovoga Poslanikovog hadisa “njihovo obilježje je brijanje glava na čelavo”. To prije vehabija nisu radili ni jedni pripadnici sekti ili pokreta.

Desilo se da je jedna žena koju su natjerali da postane vehabija kada su joj naredili da na čelavo ošiša kosu protestirala je kod ibn Abdul-Vehhaba. Ona je rekla ako naređuješ i ženama da šišaju kosu onda trebaš narediti muškarcima da briju brade jer je kosa ženi ukras kao što je brada muškarcima. Ibn Abdul-Vehhab je ostao bez teksta na ovu ženinu primjedbu.

(Iz knjige “Vehabijska fitna”, autor: Ahmed ibn Zejni Dehlan – muftija Mekkanski, r. 1231. h. – u. 1304. h.)