DJEVOJKA KOJA NIKADA U ŽIVOTU NIJE DODIRNULA MUŠKARCA (VIDEO)

DJEVOJKA KOJA NIKADA U ŽIVOTU NIJE DODIRNULA MUŠKARCA (VIDEO)
Pogledajte kako nakon vjenčanja sramežljivo i sa strahopoštovanjem djevojka prihvaća ruku svog budućeg supruga, i šta nakon toga čini
Prenosi se od Enesa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama je stid.” (Ibn Madže)

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/muslimansamja/videos/1311037335586707/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”0″]

novihorizonti