Dječak u snu vidi Muhameda s.a.v.s (VIDEO)

Ko vidi u snu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, uistinu ga je vidio!!!

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku.“
Jezid Farisi, koji je ljudima prepisivao mushafe, kazuje: „Za vrijeme `Abbasa usnio sam Allahovog Poslanika a.s. i rekoh Ibn Abbasu: – Usnio sam Allahovog Poslanika a.s.!
Allahov Poslanik a.s. kaže – reče mi on – šejtan se ne može prikazati u mom liku. Ko me vidi u snu, uistnu me je vidio.

Možeš li mi opisati čovjeka kojeg si usnio?
– Da opisat ti ga. Išao je između dva čovjeka, nije ni crne ni bijele puti, crnih očiju, lijepog osmjeha, blago okruglog lica, gusta brada mu je prekrila vrat.
– Da si ga na javi vidio, ne bi ga mogao ljepše opisati – reče mi Ibn Abbas.“

Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko me vidi u snu, uistinu me je vidio, jer se šejtan ne može prikazati u mom liku. San mu`mina je četrdeset šesti dio poslanstva.

Izvor:Learn the real islam in the world